Urban Plant Care

Una forma d'entendre la creació i el servei en jardineria

Disseny d'exteriors / interiors

  • Creació
  • Jardineria vertical
  • Cobertes Vegetals
  • Horts urbans
  • Jardins i terrasses
  • Jardineria efímera (esdeveniments / fires)
  • Xerojardineria, jardineria sostenible

Disseny de projectes ornamentals amb flors i plantes no peribles

  • Planta preservada i artificial
  • Gespa artificial

Servei de manteniment d'espais (hotels, residències, restauració)

  • Podes / Regs / Tractaments

#compromís: Sempre treballem amb criteris de sostenibilitat
#innovació: Innovació verda per a una arquitectura més sostenible