Buresinnova » Què fem

Desenvolupem projectes que incorporen la vegetació en l'arquitectura. Millorem la qualitat de vida a les nostres ciutats.

SERVEIS D'ARQUITECTURA VEGETAL

Buresinnova presenta un enfocament completament nou en l'àmbit de la jardineria. L'arquitectura vegetal té com a objecte la investigació, desenvolupament i realització de projectes relacionats amb la vegetació aplicada a l'arquitectura: murs vegetals, cobertes ecològiques i creació d'espais (jardins) amb mínim consum de recursos.

Treballem al costat d'arquitectes i paisatgistes per integrar la vegetació i els elements naturals als edificis i en les construccions amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida a les nostres ciutats.

Incorporem les més modernes tecnologies en cultiu hidropònic i de monitoratge biològic i energètica dels sistemes vegetals. Hem desenvolupat la primera patent de mur vegetal sostenible, que és totalment recirculante, reciclat i reciclable i que ha representat una gran fita tecnològica per a l'empresa.

El desenvolupament de la jardineria sostenible a mesura es basa en tècniques de hidroponía i XEROJARDINERÍA i s'adapten a qualsevol situació arquitectònica, interior o exterior. Solucions personalitzades amb tot tipus de materials.

Cada jardí es dissenya de manera única i està adaptat a la filosofia de creixement sostenible.

Buresinnova ha desenvolupat les més innovadores tècniques que permeten separar la jardineria tradicional d'una nova jardineria que es basa en el càlcul, en la compensació de CO2 i en la gestió de recursos. Buresinnova aplica tècniques de sostenibilitat en totes les seves actuacions considerant la vegetació i els condicionants naturals que li afecten.

PROJECTES

CONSULTORIA I ENGINYERIA

  • Projectes de vegetació en arquitectura
  • Càlculs de compensació de CO2 amb plantes
  • Estudis d'estalvi energètic en arquitectura vegetal
  • Estudis i càlculs d'estalvi d'aigua de reg en jardineria
  • Projectes de cobertes ecològiques
  • Projectes de murs vegetals
  • Projectes de jardineria hidropònica
  • Projectes de Xerojardineria ©
  • Redacció de subprojectes paisatgístics per a projectes d'arquitectura
  • Formació en universitats, escoles i centres culturals, Cursos i Conferències