Buresinnova » Jardineria hidropònica

Desenvolupem projectes que incorporen la vegetació en l'arquitectura. Millorem la qualitat de vida a les nostres ciutats.

Buresinnova - Jardineria Hidropònica

La hidroponia, agricultura hidropònica o cultiu sense sòl inclou a tots aquells mètodes i sistemes que fan créixer a les plantes fora del seu ambient natural: el sòl.

La jardineria hidropònica es basa a incorporar aquestes tècniques de l'enginyeria agronómica per a la integració de plantes ornamentals en l'arquitectura, la qual cosa permet incorporar plantes en totes les dimensions de l'edificació: jardins penjants o annexats a parets i sostres, horts urbans o uns altres que per la seva ubicació requereixen ser conreats amb aquestes tècniques especials.

Els nutrients s'aporten a aquests jardins per mitjà d'una solució nutritiva, és a dir, barrejats amb l'aigua de reg. Poden contenir substrat si el substrat s'utilitza com a mitjà de suport de l'arrels de les plantes i com a sistema dosificador de l'aigua i dels elements nutritius.

No importa on, **BURESINNOVA** troba el com. No existeixen reptes massa grans. Quan es tracta de plantes **BURESINNOVA** sempre troba la solució

PROJECTES I CREACIÓ DE JARDINS HIDROPÒNICS

BURESINNOVA dissenya sistemes de contenidors, suports, mètodes de reg i determina el substrat òptim, així com la solució nutritiva adequada per a cada projecte.

  • Desenvolupament de sistemes planta-aigua-substrat.
  • Xarxes hidràuliques amb incorporació integrada de fertirriego i recirculació.
  • Control i processament de la informació sensorial del sistema clima-aigua-planta-substrat.
  • Ús de plantes autòctones i de caràcter singular, aclimatades a les condicions de cultiu.
  • Màxim control post-instal·lació i mínim manteniment.
  • Màxima eficiència en l'ús de l'aigua.
  • Màxima eficiència energètica.
  • Màxima sostenibilitat.