Buresinnova » Cubertes vegetals

Desenvolupem projectes que incorporen la vegetació en l'arquitectura. Millorem la qualitat de vida a les nostres ciutats.

Buresinnova - Cobertes Vegetals

Buresinnova ha desenvolupat sistemes propis de cobertes vegetals que incorporen tècniques de construcció i gestió sostenibles.

Les cobertes vegetals (també denominades sostres verds, terrats verds o cobertes enjardinades) són sistemes desenvolupats per afavorir la vida vegetal en la part superior de les cobertes. Aquests sistemes, a més de protegir la impermeabilització aporten una àmplia gamma de beneficis estètics i ecològics.

Les cobertes vegetals se solen dividir en dues categories:

Cobertes extensives o ecològiques

Normalment tenen un grossor de substrat inferior a 15 cm i estan dissenyats per a permetre el desenvolupament d'espècies vegetals amb poques necessitats d'aigua. Solen ser no transitables i el seu manteniment és baix. Les cobertes ecològiques Buresinnova incorporen elements reciclats tant en els sistemes de drenatge com en els substrats, havent desenvolupat en les seves instal·lacions de R+D+i nombrosos assajos per determinar els materials més adequats per a una construcció sostenible. Els sistemes extensius Buresinnova incorporen el substrat Buresinnova e10 elaborat amb productes 100 per 100 reciclats.

Cobertes intensives

El grossor del substrat és major, pel que permet el desenvolupament d'un ampli espectre d'espècies vegetals; habitualment són transitables, incorporen reg i el seu manteniment és superior al de les cobertes extensives. Els sistemes intensius Buresinnova incorporen en el seu disseny i construcció les tècniques de la XEROJARDINERÍA©.

Les cobertes vegetals BURESINNOVA no són un sistema més, aporten una nova filosofia d'entendre la nova ciutat.

Beneficis de les cobertes vegetals:

Ambientals
 • Mitigació de l'efecte “illa de calor” urbana, reducció de l'escalfament.
 • Sistema captador i regulador de l'aigua de pluja. Reducció del vessament d'aigua durant les tempestes.
 • Amortiment del soroll. Aïllament acústic.
 • Augmenten la biodiversitat en ciutats, establiment d'hàbitats de fauna.
 • Eina per al segrest de carboni.
 • Fixació de gasos contaminants (NOX, SO2), per la qual cosa millora la qualitat de l'aire.
Econòmics
 • Estalvi energètic.
 • Aïllament tèrmic.
 • Protecció de l'estructura de l'edifici.
 • Crèdits LEED.
Socials i estètics
 • Millor aspecte de les cobertes.
 • Beneficis psicològics de l'observació de la naturalesa. Fomenten la relaxació i milloren la convivència.
 • Augment de la superfície útil enjardinada.
 • Millora de la sensibilitat ambiental en la població.